O; tarih boyunca hakkında elli bine yakın kitap, yüz binlerce makale yazılmış tek Türk’tür!..

Laiklik devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil  akla ve bilime dayandırılmasıdır. 
Laiklik, dinin doğru uygulanabilmesinin teminatıdır!..
Tarihe Dair Notlar
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam34
Toplam Ziyaret434896

Anasayfa

Türk basını milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacaktır. Bir düşünce kalesi, düşünce yolu kalesi. Basın görevlilerinden bunu istemek, cumhuriyetin hakkıdır. (05.02.1924, İzmir’de Gazetecilerle)
06.05.2013
Anayasa da, Osmanlı İmparatorluğunun, Osmanlı Devletinin öldüğünü algı ve deyiş ve onun yerine yeni Türkiye Devleti’nin geçtiğini duyuran ve bu devletin yaşamının da kayıtsız koşulsuz egemenliğin ulusun elinde kalmasıyla mümkün olduğunu anlatan bir yasadır. (17. 02. 1923, İzmir İktisat Kongresi Açış Söylevi.)
06.05.2013
Türkiye Cumhuriyeti sadece iki şeye güvenir: Biri ulus kararı, diğeri en elim ve güç koşullar içinde dünyanın övgüsüne hakkıyla yaraşma niteliğini kazanan ordumuzun kahramanlığı. bu iki şeye güvenir
06.05.2013
Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstanbullu, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir ırkın evlatları, hep aynı cevherin damarlarıdır. 04.10.1932, Dolmabahçe Sarayı, Diyarbakır Gazetesinin Sahibine Demeç.
06.05.2013
Ona da dediğim gibi, tam bir cumhuriyet beyefendisiydi. Düşüncelerine muhalif olanlara sarf ettiği sözlerinde dahi zarafetini bir an bile eksiltmeden, gerekli cevapları verirdi. Bilmem utanırlar mıydı onun sözlerinden ama, utanmayanların insanlıkla alakası olmadığı kesindi!..
21.04.2013
“Türkiye'yi yok etmeye girişenler, ıslah etmek, uygarlaştırmak gibi bahanelerle, Türkiye'nin yönetimine sızmışlardı. Bu düşüş, acz'le başlamıştı. Türk halkının her nasılsa başına geçmiş insanlar, susmaya mahkûmmuş gibi korkak ve mütereddittiler. Fikir adamları, kendi kendimize adam olma ihtimalimiz yoktur, diyordu. Onlar bizi idare etsin, diyorlardı. Bunun etkisinde kalarak, milletin de zihni bozulmuştu. Durumu düzeltmek için, insan olmak için, mutlaka Avrupa’dan nasihat almak, bütün işleri Avrupa’nın emellerine uygun yürütmek, bütün dersleri Avrupa’dan almak gibi birtakım zihniyetler ortaya çıkmıştı! Oysa, hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir olay kaydetmemiştir.” Mustafa Kemal Atatürk, TBMM konuşmasından, 1922
17.04.2013
AB veya ABD, Slovakya hükümetine "Macar açılımı yapın, Macarca TV kurulsun, Macarlar ana dillerinde eğitim yapsın" baskıları yapmıyor. *Fransa'da Alsascien, Bretonca, Korsika'da kendi dillerinde okuma-yazma-yayın yasaktır!*
17.04.2013
Levent Albay; 1. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın en seçkin subaylarının eğiticisi ve bir çok birliğinin kurucusudur 2. Yüksek atlama serbest paraşütçü, dağ ve sualtı komandosu olan ilk ve tek subaydır. 3. Erken terfisi olan ender subaylardan biridir. 4. Yalnızca bir seferde, yaklaşık 40 askeriyle Irak'taki terör kampına girip 240 civarında teröristi etkisiz hale getiren bir komutandır. Bu tip operasyonların sayısını kendisi de hatırlamaz.
17.04.2013
Atatürk: “Öyle mi, siz laik bir ülke olduğunuz için demek ki kiliselere karışamıyorsunuz. Öyleyse ben de yarından itibaren İstanbul’daki kiliselerin kapılarına koca birer kilit astırıyorum,” diyor. Bunu duyan sefir birden ayağa kalkıyor ve “Ekselans, protesto ederiz,” diyor.
17.04.2013
Zihin kontrol deneyleri arasında en acımasız ve en geniş kapsamlı olanı, 1950’li yıllarda başlayıp 1970’lere kadar süren ünlü MKULTRA projesiydi. Üniversitelerde, hapishanelerde, akıl hastanelerinde, yetimhanelerde ve uyuşturucu bağımlıları rehabilitasyon merkezinde yürütülen deneylerin yanı sıra, kentlerin olası bir saldırıya karşı ne kadar dirençli olduğunu ölçmek için kalabalık yerleşim birimleri de kimyasal ve biyolojik maddelere maruz bırakıldı.
15.04.2013
Ancak pek çok kaynakta yer alan daha önemli bilgiler ve Mossad’ın gerçek yüzünü gösteren eylemlerse örtbas edilmesi gereken kirli işlerdir. Mossad’ın dünyadaki uyuşturucu ve silah ticareti üzerindeki denetimi, Olof Palme’nin öldürülmesi, Kennedy suikastı, Maxwell’in sır dolu ölümü, çeşitli ülkelerdeki faili meçhul cinayetler, mafyanın örgütlenmesi, kontrgerilla ve terör örgütlerinin teşkilatlandırılması, tüm dünyadaki kontralara verilen destekler bu tür eylemlerdendir.
15.04.2013
Oysa silah ve cephanelerin dağıtıldığı gece, Kocaeli bölgesinde Yenibahçeli Şükrü Bey’in komutasındaki Yüzbaşı Demir (Hulusi) ve Sadık Baba, Yunan casus albay Todori’nin yaptıklarını tespit etmişlerdi.
14.04.2013
Sagir, çok geçmeden Şehzadebaşı’nda oldukça büyük bir ev kiralayarak, burada Darülfünun(üniversite) öğrencilerine İngilizce dersler vermeye başladı. Evinin duvarlarına süslü yazılarla yazılmış kuran ayetleri, Mustafa Kemal, Enver ve Cemal Paşaların boy boy resmini asmıştı. Sagir, genç üniversitelilere çok yakınlık gösteriyor, onlara Anadolu’da yeni başlayan milli mücadeleden yana olduğunu söylüyordu.
13.04.2013
12.04.2013
Zannettiler ki, ordumuz zayıftır. Zannettiler ki, ordumuz taarruz ve takip etmek değil, yerinden kıpırdayamayacak bir durumda bulunuyor! Belki bazı durumlar ve bazı görüntüler düşmanlarımıza bu ümidi vermiş olabilirdi. Şüphesiz böyle düşünenler en büyük hataya sapmış oluyorlardı. En derin dikkatsizlik içerisinde bulunuyorlardı. (1922)
10.04.2013
 7  ...
“Tarih diyor ki: Devlet işlerinin başına, devletin kurucusu olan kavimden başkaları geçince o devlet inkıraz bulur. Yani millet istiklalini kaybeder.Misal mi istersiniz? İşte Abbasiler, işte Endülüs, işte Osmanlılar! Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet işleri başında mutlaka Türkler bulunacaktır. Türk’ten başkasına inanmayacağız”

Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK   
"Saygıdeğer efendiler, bu antlaşma(Lozan Antlaşması) Türk Milleti'ne karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı sanılmış büyük suikastin sonuçsuz kaldığını bildirir bir belgedir!"

Gazi Mustafa Kemal  Atatürk