O; tarih boyunca hakkında elli bine yakın kitap, yüz binlerce makale yazılmış tek Türk’tür!..

Laiklik devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil  akla ve bilime dayandırılmasıdır. 
Laiklik, dinin doğru uygulanabilmesinin teminatıdır!..
Tarihe Dair Notlar
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam41
Toplam Ziyaret436403

“28 ŞUBAT” 1997 TARİHLİ MGK’DA KARARI

 

Erbakan’ın yazısının ekinde, MGK Genel Sekreteri Orgeneral İlhan Kılıç imzasıyla gönderilen “Rejim
Aleyhtarı irticai faaliyetlere karşı alınması gereken tedbirler
” şöyle
sıralanıyordu:
1. Lâiklik ilkesi büyük bir titizlikle korunmalı, mevcut
yasalar uygulamada yetersiz görülüyorsa yeni düzenlemeler
yapılmalıdır.
2. Tarikatlarla bağlantılı özel yurt, vakıf ve okullar devletin
yetkili organlarınca denetim altına alınarak Milli Eğitim Bakanlığına devri
sağlanmalıdır.
3. Genç nesillerin dimağlarının öncelikle Cumhuriyet, Atatürk,
Vatan ve Millet sevgisi, Türk Milletini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma ülkü ve
amacı doğrultusunda bilinçlendirilmesi ve çeşitli mihrakların etkisinden
korunması bakımından:
(a) 8 yıllık kesintisiz eğitim, tüm yurtta uygulamaya
konulmalı,
(b) Temel eğitimi almış çocukların, ailelerinin isteğine bağlı
olarak, devam edebileceği kuran kurslarının Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğu
ve kontrolünde faaliyet göstermeleri için gerekli idari ve yasal düzenlemeler
yapılmalıdır.
4. Cumhuriyet rejimine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına sadık
aydın din adamları yetiştirmekle yükümlü. Milli Eğitim kuruluşlarımız, Tevhidi
Tedrisat Kanununun özüne uygun ihtiyaç düzeyinde tutulmalıdır.
5. Yurdun
çeşitli yerlerinde yapılan dini tesisler belli çevrelere mesaj vermek amacıyla
gündemde tutularak siyasi istismar konusu yapılmamalı.
6. Yasa ile
yasaklanmış tarikatların ve bu kanunda belirtilen tüm unsurların faaliyetlerine
son verilmeli.
7. İrticai faaliyetleri nedeniyle TSK’dan ilişkileri kesilen
personel konusu istismar edilerek TSK.'ni dine karşıymış gibi göstermeye çalışan
bazı medya gruplarının silahlı kuvvetler ve mensupları aleyhindeki yayınları
kontrol altına alınmalıdır.
8. TSK'nden ilişkileri kesilen personelin diğer
kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı ile teşvik unsuruna imkân
verilmemelidir.
9. Türk Silahlı Kuvvetlerine aşırı dinci kesimden sızmaları
önlemek için alınan tedbirler; diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da
uygulanmalıdır.
10. İran İslâm Cumhuriyeti'nin ülkemizdeki rejim aleyhtarı
faaliyet. tutum ve davranışlarına mani olunmalı, tedbirler paketi yürürlüğe
konulmalıdır.
11. Mezhep ayrılıklarını körükleyip milletimizin düşmanca
kamplara ayrılmasına yol açacak faaliyetler yasal ve idari yollarla mutlaka
önlenmelidir.
12. Anayasa ve yasalara aykırı olarak sergilenen olaylar
önlenmeli.
13. Kıyafetle ilgili kanuna aykırı olarak ortaya çıkan ve
Türkiye'yi çağdışı bir görünüme yöneltecek uygulamalara mani olunmalı, kamuda
titizlikle uygulanmalıdır.
14. Silah ruhsat işlemleri yeniden düzenlenmeli,
kısıtlamalar gidilmeli, pompalı tüfeklere olan talep dikkatle
değerlendirilmelidir.
15. Rejim aleyhtarı, örgüt ve kuruluşların deri
toplanması engellenmeli, kanunla verilmiş yetki dışında kurban derisi
toplattırılmamalıdır.
16. Yasa ile öngörülmemiş bütün özel üniformalı
korumalar kaldırılmalıdır.
17. Ülke sorunlarının çözümünü "Millet” kavramı
yerine “Ümmet Kavramı"ya sonuçlandırma girişimleri önlenmelidir.,
18. Büyük
Kurtarıcı Atatürk'e karşı yapılan saygısızlıklar ve Atatürk aleyhine işlenen
suçlar hakkındaki kanunun istismar edilmesine fırsat
verilmemelidir.


Yorumlar - Yorum Yaz