O; tarih boyunca hakkında elli bine yakın kitap, yüz binlerce makale yazılmış tek Türk’tür!..

Laiklik devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil  akla ve bilime dayandırılmasıdır. 
Laiklik, dinin doğru uygulanabilmesinin teminatıdır!..
Tarihe Dair Notlar
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam21
Toplam Ziyaret435225

Erol Bilbilik: Kaybedecek Zaman Yok! – AKP’den Kurtulmanın Tek Yolu “Türkiye Milli Birleşik Cephesi”nin İnşa Edilmesidir

Milletimiz politik lidersiz ve ordusuz bırakılmış; şimdi de sıra vatansız bırakılmasına gelmiştir.  Çıkış yolumuz; BOP Eşbaşkanlığı iktidarını yıkarak “Milli Hükümeti” kurmaktır. Acil görevimiz “Türkiye Milli Birleşik Cephesi”ni inşa ederek mücadeleyi sonuçlandırmaktır. Reel politik gerçeklerin bize dayattığı budur.

Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgenin tamamında kanlı mezhep savaşları yaşanması gündemdedir. Bu tablo içinde ABD-İsrail emperyalizminin BOP Eşbaşkanlığı iktidarına öngördüğü görev; bir yandan savaş kışkırtıcılığı yaparak Beşar Esad iktidarı ile Suriye ordusunu ve ekonomisini çökertmek, diğer yandan da PKK sorununu sözde çözmek adına; içte açılımlar yaparken, dışta bölgesel Kürt yönetimi güçlerini, ABD-İsrail istekleri konusunda ikna edip, Kürt yapısının büyütülerek yaşatılması konusunda garantiler vermesidir. Bu bağlamda; Türkiye’deki Milliciler, Doğu’da bağımsız bir Kürt devletinin kurulmasına, Türkiye’nin üniter milli-devleti yapısının bozulmasına ve anadilde eğitime kesinlikle karşı çıkmalıdırlar.

Bu karşı çıkışta, harekete önderlik edecek politik liderlik; Türkiye’nin devrimci ve politik gerçeklerini, tam bağımsızlık bilinç ve iradesini, halk kitlelerinin ve ordusunun tam desteğini sağlamayı, ve mücadelenin her aşamasında eylemlerini halkla birlikte yürütmeyi esas almalıdır.

Artık günümüzde tek-kutuplu bir dünya yok; güç dengesi Batı’dan Doğu’ya kaymıştır. ABD ekonomisi, maliyesi ve askeri gücü çöküştedir; bu olgular Türkiye’nin Millici Güçleri’nin önüne tarihi bir fırsat olarak çıkmıştır. Atatürk’te birleşerek ayağa kalkan bu güçler ABD’nin tüm planlarını boşa çıkaracak potansiyele sahiptir.

Türkiye Milli Birleşik Cephesi’nin (TMBC) İnşa Edilmesi

Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu hayati tehlikelerden kurtulmasının tek yolu BOP Eşbaşkanlığı iktidarının yıkılmasıdır. Yıkılabilir mi? Evet. Çünkü AKP iktidarı, bölünme anayasası dahil bu tehditlerin hiçbirini gerçekleştirecek güce sahip değildir.

AKP iktidarını yıkabilmenin görülebilen tek yolu politik mücadeleye yönelik işlevsel bir yapılanmanın inşa edilmesidir. Böyle bir yapılanmanın hayata geçirilmesi tehditlerin yok edilmesi için gereklidir.

Bu yapılanma; Cumhuriyet’in değişmez ilkeleri, tam bağımsızlık ve özgürlük ortak paydasında birleşen kadrolarla oluşturulacak ve faaliyette bulunacak olan “Türkiye Milli Birleşik Cephesi (TMBC)” adlı yapılanmadır.

TMBC, Milli Merkez – Milli Anayasa Forumu (MM-MAF) düşünce ve pratiği temelli olarak oluşturulmalıdır; Milli İktidar hedefli olmalıdır. Çekirdek Kabinesi’nin yer aldığı; siyaset, dış politika, güvenlik, ekonomi ve örgütlenmeye yönelik; özgün bir program ve tüzükle Ankara’da Türk Halkı’na açıklanmalıdır. TMBC, Başkanı ile; Başkan Yardımcıları’nı, ve Basın Sözcüsü’nü seçerek görevlendirmelidir.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Yönetimi ile; Silivri, Hasdal, Hadımköy, Sincan, Mamak, Maltepe ve Şirinyer’deki asker ve sivil tutsaklar da TMBC Yönetimi içinde yer almalıdır.

Reel politik bir gerçek olarak, Suriye ve özellikle İran’a yönelik bir ABD-İsrail saldırısı olası değilse de; hızla değişen uluslararası ortama bağlı olarak çok çaresiz duruma düşmüş BOP Eşbaşkanı, Suriye’ye karşı bir mezhep savaşı başlatma girişiminde bulunabilir. Başta ülkemiz olmak üzere bölgeyi kanlı bir savaşa sürükleyebilir.

Bu nedenle TMBC’nin en geç dört aylık bir zaman içinde inşa edilmesi hayati bir zorunluluk olarak önümüze gelmiştir.
Kaybedecek zaman yok; acele edelim!

İLK KURŞUN

 


Yorumlar - Yorum Yaz