O; tarih boyunca hakkında elli bine yakın kitap, yüz binlerce makale yazılmış tek Türk’tür!..

Laiklik devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil  akla ve bilime dayandırılmasıdır. 
Laiklik, dinin doğru uygulanabilmesinin teminatıdır!..
Tarihe Dair Notlar
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam41
Toplam Ziyaret436403

İslamda tek eşli evlilik örneğini ilk kez Tuğrul Bey vermiştir

İslamda tek eşli evlilik örneğini ilk kez Tuğrul Bey vermiştir. Tuğrul Bey halifeye kardeşi Çağrı Bey'in kızını evlendirirken başka evlilik yapmama şartı koşmuştur.

Atatürk kadın erkek eşitliğini anlatırken verdiği örnek batı değildir. Selçuklu tarihinden ve Selçuklu öncesi Türklerde kadınların erkekler eşit olduğu bir çok örnekle vurgulamıştır.

Laikliği savunan, laik düşünceyi savunan kendisinin de Atatürkçü olduğu söyleyen akademisyenlerin kitapları lakikliğin hristiyanlığa ait bir şey olduğu yazıyor. Bu ne demek? Bu nasıl bir aymazlıktır? Papağan gibi bütün hepsi söylüyor.

Lozan'da denilmiştir ki: Siz Türkler müslümansınız öyleyse islam yasaları ile idare edilmek zorundasınız öyleyse Türkiye sınırları içinde kalan gayrimüslümlere islam kanunları uygulanamayacağı göre onlara kendi kilise kanunlarının uygulanmasına izin vereceksiniz. Bize Lozan'da şeriatı uygulamımızı dayatmıştır hristiyanlar. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Böylece Türkiyede'ki kilisere devlet içinde devlet olma hakkı otomatik olarak doğar. Biz laik kanunları benimseyerek ancak bu tuzaktan kurtulabildik.

Cengiz Özakıncı, Nutuk belgeler bölümü hilafetle saltanatın ayrılması konusunda mecliste yaptığı Nutuk'un belgeler bölümünde 18 sayfa yer tutan hilafet tarhini anlatan ve Selçukluların Hilafetle saltanatı ilk kez ayırdıklarını döne döne vurgulayan ve o tarihten sonra Tuğrul'un hilafetle saltanatı ayırdıktan sonra 300 yıla yakın süre boyunca bunun bir aksama olmadığını rastlantısal bir şey olmadığını Tuğrul öldükten sonra diğer Selçuklu Sultanları tarafından da uygulandığını Atatürk açık açık anlatır. Atatürk devletin yönetiminde inançların değil akıl ve bilimin yürürlükte olmasını da Kutadgu Bilig'den almıştır. (Hulki Cevizoğlu'nun Atatürk'ün oradan esinlendiği ilişkin bir kaynak var mı elinizde, sorusu üzerine.)

Dil devriminde de batıdan değil Karamanoğlu Mehmet Bey'den esinlenilmiştir.

facebook/Göktürk İmparatorluğu


Yorumlar - Yorum Yaz