O; tarih boyunca hakkında elli bine yakın kitap, yüz binlerce makale yazılmış tek Türk’tür!..

Laiklik devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil  akla ve bilime dayandırılmasıdır. 
Laiklik, dinin doğru uygulanabilmesinin teminatıdır!..
Tarihe Dair Notlar
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam52
Toplam Ziyaret440426

Soros'un beslediği örgütler/Mehmet Akkaya

Soros, CIA ile beraber çalışan, para spekülatörü ola­rak bilinir.

Dünya çapında ün (!) kazanması, “portakal devri­mi” , ya da “turuncu devrim” diye bilinen, Asya ülke­lerindeki Amerikancı ayaklanmalarla oldu. Bu ülke­lerdeki örgütleri besledi, Amerikan yandaşı yaptı, ajanlaştırdı. Örgütlerin mensuplarına ayaklanma eğitim­leri verdirdi. Kontrgerillanın sivil uzantısı olarak faa­liyet yürüttü.

Soros, Türkiye’deki faaliyetlerini “Açık Toplum Enstitüsü” üzerinden yapıyordu. Enstitü aracılığıyla, Amerikan yandaşı yapılacak örgüt ya da kişilere pa­ra dağıtılıyor, özel eğitimlerden geçiriliyorlar, ya da amaçlama uygun eğitimleri destekliyorlardı.

Şimdi bu Enstitü, kendisini kapatmış. Hemen se­vinmeyin. Başka bir isimle devam ediyor. Hem de do­kunulmazlık kazanmış. 2008′de Vakıf olmuş yani. Şim­diki adı. Açık Toplum Vakfı…

Vakfın Mütevelli Heyeti, İshak Alaton, Osman Ka­vala, Can Paker ve Murat Sungar’dan oluşuyor.

Yönetim Kurulu Üyeleri, İshak Alaton, Hakan Altınay, Ferhat Boratav, Osman Kavala ve Murat Sungar.

2009 Yılı Danışma Kurulu, Suay Aksoy, Nurcan Baysal, Eyüp Can, Zülfü Dicleli, Melih Fereli, Temel İskit, Şebnem Karauçak, Can Paker ve Murat Sun- gar…

Danışma Kuruluna, 2010′da Hakan Altınay, Ferhat Boratav, Elisabeth Özdalga, 2011′de, Asaf Sa­vaş Akat, Mehmet Kaya, Sabih Ataç, 2012′de ise, Ru­şen Çakır, Necdet İpekyüz, Ayhan Bilgen katılıyorlar.

Her yıl üçte bir oranında yenilenen danışmana ku­ruluna kimlerin gireceği, ancak öncekilerin önerme­si ve onaylaması ile mümkün olabiliyor.

TESEV‘le paralel çalışıyorlar. Açık Toplum Vakfı’nın kurucu, Mütevelli heyeti ve danışmanları, TESEV’e de üyeler. TESEV’in Başkanı Can Paker, Açık Toplum Vakfının Mütevelli heyetinde. Açık Toplum Vakfının Mütevelli Heyeti Üyesi İshak Alaton ise, TE­SEV’in Başkan Yardımcısı. Anlayacağınız TESEV ve Açık Toplum Vakfı, iç içe.

Açık Toplum Vakfı’nın 2009,2010 ve 2011′de desteklediği bazı örgüt ve kişiler:

Alternatif Yaklaşımlar Derneği,

Anadolu Kültür A.Ş.

Bölgesel Çağdaş Sanat Merkezi

Ceza İnfaz Sistemi’nde Sivil Toplum Derneği

Helsinki Yurttaşlar Derneği

Hrant Dink Vakfı

İstanbul Avrupa Birliği Öncüleri Derneği KAMER Vakfı

Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi Münazara Derneği Özürlüler Vakfı

Ruh Sağlığında İnsan Haklan Girişimi Sıfır Ayrımcılık Derneği Sosyal Değişim Derneği Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı Toplumsal Duyarlılık Derneği Toplumsal Olaylarla Yüzleşme Demeği Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV) Türkiye Sakatlar Demeği Uluslararası Performans Sanatları Araştırma ve Üre­tim Demeği

Zonguldak Eğitime Destek Derneği Eşcinsel örgütler: Lambdaİstanbul Aile Grubu (LİSTAG), Siyah Pembe Üçgen İzmir, Pembe Hayat LGBTT Demeği, Pozitif Yaşam Derneği, Kaos GL.

Güneydoğu Anadolu’daki örgütler: Diyarbakır Si­yasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Diyarbakır Sa­nat Merkezi Demeği, Batman Kültür Sanat Demeği, Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi, Eshab-ı Kehf Derneği.

Üniversiteler: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Hakkâri Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi

Cumhuriyet devleti yıkılırsa, örgütler ve vatandaş­lar, başka beslemelere açık olurlar. Anadolu’da bir söz vardır, “gavurun ekmeğini yiyen, gavurun kılıcını ça­lar”. Soros’tan beslenen, Soros’un oyuncağı olur.

www.kemalistler.org


Yorumlar - Yorum Yaz