O; tarih boyunca hakkında elli bine yakın kitap, yüz binlerce makale yazılmış tek Türk’tür!..

Laiklik devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil  akla ve bilime dayandırılmasıdır. 
Laiklik, dinin doğru uygulanabilmesinin teminatıdır!..
Tarihe Dair Notlar
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam43
Toplam Ziyaret443673

Altın Oran

Altın oran, Fi (phi) sayısı olarak bilinir. Neticede matematiksel bir kavramdır ve değeri de 1,618'dir. Fibonacci sayıları ve altın oran, matematiğin en ilgi çekici konuları arasındadır. Leonardo Fibonacci 13. yüzyılda yaşamış bir İtalyan matematikçisiydi.

FIBONACCI DIZISI: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144....

Bu diziye baktığımız zaman onun basit bir kurala dayanarak oluşturulduğunu görebiliriz. Bu kuralı sözcüklerle ifade edersek; her sayı (ilk ikisi dışında) kendisinden önce gelen iki sayının toplamından oluşmuştur.

Arı kovanlarında yaşayan dişi arıların sayısının erkek arıların sayısına bölündüğünde hep aynı sayı elde edilir. Yani 1.618 

Leonardo Da Vinci'nin ünlü çıplak erkeğini gösteren Vitruvius adamında da aynı oranlar mevcuttur.


Altın Oran'ın Görüldüğü ve Kullanıldığı Yerler:
---------------------------------------------------
1. Ayçiçeği: Ayçiçeği'nin merkezinden dışarıya doğru sağdan sola ve soldan sağa doğru tane sayılarının birbirine oranı, altın oranı verir.

2. Papatya Çiçeği: Papatya Çiçeğinde'de ayçiçeğinde olduğu gibi bir altın oran mevcuttur.

3. İnsan Kafası: Bildiğiniz gibi her insanın kafasında bir ya da birden fazla saçların çıktığı düğüm noktası denilen bir nokta vardır. İşte bu noktadan çıkan saçlar doğrusal yani dik değil, bir spiral, bir eğri yaparak çıkmaktadır. İşte bu spiralin ya da eğrinin tanjantı yani eğrilik açısı bize altın oranı verecektir.

4. İnsan Vücudu: İnsan vücudunda 'Altın Oran'ın nerelerde görüldüğüne bakalım:

4.1. Kollar: İnsan vücudunun bir parçası olan kolları, dirsek iki bölüme ayırır (Büyük (üst) bölüm ve küçük (alt) bölüm olarak). 
Kolumuzun üst bölümünün alt bölüme oranı altın oranı vereceği gibi, kolumuzun tamamının üst bölüme oranı yine altın oranı verir.

4.2. Parmaklar: Ellerimizdeki parmaklarla altın oranın ne alakası var diyebilirsiniz. İşte size alaka... Parmaklarınızın üst boğumunun alt boğuma oranı altın oranı vereceği gibi, parmağınızın tamamının üst boğuma oranı yine altın oranı verir.

5. Tavşan: İnsan kafasında olduğu, gibi tavşanda da aynı özellik vardır.

6. Mısır Piramitleri: Her bir piramitin tabanının yüksekliğine oranı yine altın oranı veriyor.

7. Leonardo da Vinci: Bilindiği gibi Leonardo da Vinci Rönesans devri ünlü ressamlarındandır. Şimdi bu ünlü ressamın çizmiş olduğu tabloları inceleyelim.

7.1. Mona Lisa: Bu tablonun boyunun enine oranı altın oranı verir.

7.2. Aziz Jerome: Yine tablonun boyunun enine oranı bize altın oranı verir.

8. Picasso: Picasso da Leonardo da Vinci gibi ünlü bir ressamdır. Ve resimlerinde bu oranı kullanmıştır.

9. Çam Kozalağı: Çam kozalağındaki taneler kozalağın altındaki sabit bir noktadan kozalağın tepesindeki başka bir sabit noktaya doğru spiraller (eğriler) oluşturarak çıkarlar. İşte bu eğrinin eğrilik açısı altın orandır.

10. Deniz Kabuğu: Denize çoğumuz gitmişizdir. Deniz kabuklarına dikkat edenimiz, belki de kolleksiyon yapanımız vardır. İşte deniz kabuğunun yapısı incelendiğinde bir eğrilik tespit edilmiş ve bu eğriliğin tanjantının altın oran olduğu görülmüştür.

11. Tütün Bitkisi: Tütün Bitkisinin yapraklarının dizilişinde bir eğrilik söz konusudur. Bu eğriliğin tanjantı altın orandır.

12. Eğrelti Otu: Tütün Bitkisindeki aynı özellik Eğrelti Otu'nda da vardır.

13. Elektrik Devresi: Altın Oran, sadece matematik ve kainatta değil, fizik'te de kullanılıyor. Verilen 'n' tane dirençten maximum verim elde etmek için bir paralel bağlama yapılması gerekir. Bu durumda Eşdeğer Direnç, yani Reş= yani 'altın oran' olur.

14. Salyangoz: Salyangozun kabuğu bir düzleme aktarılırsa, bu düzlem bir dikdörtgen oluşturur (-ki biz bu dikdörtgene altın dikdörtgen diyoruz.) İşte bu dikdörtgenin boyunun enine oranı yine altın oranı verir.

15. MİMAR SİNAN: Mimar Sinan'ın da bir çok eserinde bu altın oran görülmektedir. Mesela Süleymaniye ve Selimiye Camileri'nin minarelerinde bu oran görülmektedir.

İNSAN VÜCUDUNDA ALTIN ORAN
----------------------------------------
İnsan gözünün ALTIN ORAN'a bu kadar yakın olmasının, estetik açıdan sürekli olarak ALTIN ORAN'a uygun şekil ve yapıları tercih etmesinin bir nedenini, yaşadığı çevre olan doğada hemen her an ALTIN ORAN'la karşı karşıya olmasının yanı sıra, kendi vücudunun hemen her noktasında ALTIN ORAN'a sahip olmasında arayabiliriz.

Aşağıda oranlarda, insanında ne kadar 'ALTIN ORAN' örneği olduğunu göreceksiniz:

Boy (bölü) Bacak boyu

Beden boyu / kolaltı beden boyu

Tam kol boyu (Boyun-Parmak ucu) / Dirsek - Boğaz

Parmak ucu - omuz / Parmak ucu - Dirsek

Göbek - Omuz / Göbek - Bel

İNSAN YÜZÜNDE ALTIN ORAN
-----------------------------------
İdeal ölçülere sahip bir insan yüzünde de sayısız 'ALTIN ORAN' örnekleri görmek mümkündür:

Yüz yüksekliği / Yüz genişliği

Tepe - Göz yüksekliği / Saç Dibi - Göz Yüksekliği

Göz - çene arası / Burun - çene arası

Alın genişliği / Burun boynu

Göz - Ağız / Burun boyu

Burun altı - çene / Ağız - Çene

Yüz genişliği / Gözbebekleri arası

Gözbebekleri arası / Ağız genişliği

Ağız genişliği / Burun Genişliği

facebook/WebmasterSitesi-Aklın ve Bilimin Işığında


Yorumlar - Yorum Yaz